traduceri legalizate
Traduceri autorizate: certificate de către traducătorul autorizat

Servicii de traduceri autorizate

În calitatea sa de birou de traduceri, Translator se asigură că fiecare traducere autorizată este o formă de traducere efectuată de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției și are ștampila și semnătura acestuia.

Serviciile de traduceri autorizate presupun o traducere certificată care poartă ștampila și semnătura traducătorului autorizat (cel care a efectuat traducerea).

Traducerile autorizate sunt efectuate de către un traducător autorizat de Ministerul Justiției.

Altfel spus, traducerea autorizată presupune ca traducerea să fie semnată și ștampilată de o persoană care deține certificatul de traducător autorizat eliberat de Ministerul Justiției, fapt care oferă garanția că traducerea păstrează conținutul și sensul textului supus traducerii.

Dacă aveți nevoie de traduceri autorizate care pot fi prezentate în fața oricărei instituții publice sau private, administrațiilor publice sau terțelor persoane din țară sau străinătate, un birou de traduceri ca Translator este soluția potrivită.

Serviciile de traduceri autorizate sunt în general destinate autorităților administrative care solicită un document oficial.

Certificarea traducerii presupune autentificarea mai multor tipuri de documente:

  • Traducerea actelor de stare civilă: certificat de naștere, livret de familie, permis de conducere, acte de identitate, certificate de căsătorie, adeverințe
  • Traducerea actelor notariale: testamente, acte de vânzare, procuri
  • Traducere documente comerciale: statutul societății și registre contabile, condiții generale de vânzare-cumpărare, contracte de muncă.
  • Traducere documente juridice: caziere, hotărâri de divorț, sentințe
Traduceri legalizate: certificate de către notarul public

Servicii de traduceri legalizate

Traducerea legalizată este o formă de traducere care are un element în plus față de traducerea autorizată și anume semnătura notarului public, care atestă autenticitatea semnăturii și a ștampilei traducătorului autorizat care semnează documentul.

Serviciile de traduceri legalizate presupun ca o traducere autorizată să fie apoi legalizată la notar.

Notarul public certifică faptul că semnătura și ștampila de pe traducere aparțin într-adevăr unui traducător autorizat, întrucât are o bază de date cu specimenele de semnătură și ștampilă ale traducătorilor autorizați în cauză.

Pentru ca o traducere autorizată să poată fi legalizată la notar este nevoie ca traducătorul autorizat să se fi înregistrat la Camera Notarilor Publici și să fi depus specimenul său de semnătură și ștampilă la biroul respectivului notar public.

Serviciile de traduceri legalizate implică, așadar, un efort și un cost suplimentar pentru că este necesară și achitarea taxelor notariale.

În general, în relația cu autoritățile legale și cu instituțiile oficiale sunt necesare traduceri legalizate.

Traduceri legalizate pot fi necesare în România sau în străinătate, pentru îndeplinirea unor proceduri legale precum: încheierea de parteneriate și contracte, deschiderea unor companii sau sucursale, participarea la licitații, căsătorie, divorț, obținere documente, echivalare studii.

Formular de comandă

Apostila

Apostila este o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.

Mai precis, Apostila este o supralegalizare a unui document deja legalizat, pentru ca documentul respectiv să fie recunoscut într-o țară semnatară a Convenției de la Haga.

Apostila este necesară atunci când trebuie autentificată originea unui act oficial, pentru ca autoritățile dintr-un alt stat decât cel care emite documentul să știe că documentele nu sunt false.

traduceri legalizate

Apostila se emite doar de către țara emitentă a documentului original.

Apostila se poate aplica pe actul original, pe traducere legalizate sau pe copii legalizate ale următoarelor tipuri de acte: certificate de naștere, căsătorie, deces; documente emise de serviciile de evidență a persoanelor; documente privind cetățenia/domiciliul; cazierul juridic sau fiscal; adeverințe de venit; acte de studii (bacalaureat, licență, masterat, doctorat, postdoctorat); documentele de calificare pentru o meserie; brevetele de invenții; certificatele de competență (traducător, de exemplu); actele medicale (de vaccinare, adeverințe medicale).

Orice document pe care s-a aplicat apostila este automat recunoscut și se poate folosi în oricare dintre celelalte țări semnatare ale Convenției de la Haga.

Nu știți dacă aveți nevoie de servicii de traduceri autorizate sau de traduceri legalizate?

Așteptăm solicitarea dumneavoastră la Translator, birou de traduceri, și unul dintre managerii noștri de proiect vă va consilia pentru a alege soluția optimă pentru dumneavoastră.
WhatsApp Icon
Phone Icon