Excelență în comunicare globală prin traduceri specializate profesionale.

Servicii de traduceri specializate

Translator este o agenție de traduceri care vă pune la dispoziție pachete complexe de traduceri specializate care joacă un rol esențial în asigurarea transmiterii precise și eficiente a informațiilor în diverse domenii.

Serviciile noastre de traduceri profesionale implică expertiză în domeniul specific al conținutului, precum medical, tehnic, juridic sau financiar. În domeniile specializate, acuratețea și coerența sunt cruciale. O traducere incorectă sau ambiguă poate avea consecințe semnificative, inclusiv riscul de a greși un diagnostic medical sau interpretarea greșită a unei legi. Traducătorii specializați dețin cunoștințe solide în domeniul specific al conținutului. Un traducător profesionist în medicină, de exemplu, trebuie să înțeleagă terminologia medicală și să fie la curent cu noile descoperiri și practici. Această expertiză tehnică contribuie la precizia și relevanța traducerilor.

Translator srl lucrează cu traducători nativi care înțeleg și subtilitățile culturale și lingvistice. Unele expresii sau concepte pot avea sensuri diferite în diverse culturi sau pot fi transmise în mod diferit în diferite limbi, așa că ne asigurăm că traducerile sunt adaptate la publicul țintă.

Expertiza tehnică, cunoașterea culturală și angajamentul pentru calitate fac din traducerile specializate profesionale un instrument vital în era globalizării, contribuind la succesul și integritatea organizațiilor și instituțiilor în relațiile internaționale.

traducere automata

Suntem un birou de traduceri care gestionează proiecte de traduceri tehnice, traduceri juridice, traduceri medicale și traduceri marketing, la un clic distanță.

Importanța traducerilor medicale în comunicarea medicală globală

Serviciile de traduceri medicale specializate joacă un rol esențial în comunicarea globală în domeniul sănătății, psihologiei și al medicinei. Într-o lume din ce în ce mai interconectată, informațiile medicale trebuie să fie accesibile și înțelese corect în diferite limbi și culturi. Traducătorii specializați în domeniul medical sunt cheia pentru a ne asigura că terminologia complexă, precum și aspectele critice legate de sănătate, sunt transmise cu acuratețe și coerență.

Echipa noastră de manageri de proiect specializați în proiecte medicale vă stă la dispoziție pentru traduceri medicale, vigilență farmaceutică, fișe medicale, fișe de diagnostic, analize medicale, rapoarte de validare a chestionarelor aplicate pacienților, articole științifice și studii clinice.

Procesul de traducere în cazul proiectelor medicale este complex și parcurge mai multe etape care asigură calitatea și precizia terminologiei, de la traducere, la revizie, back translation și proofreading final. Traducătorii de traduceri medicale sunt specializați în acest domeniu, iar revizorii sunt medici care au dobândit abilități de translator profesionist.

Echipele astfel formate și managementul de proiect dedicat, având ca suport tehnologia specifică și baze terminologice solide, asigură:

 • Precizia terminologiei. Lumea medicală se bazează pe terminologie complexă și specializată, care variază de la limbă la limbă. Traducătorii medicali specializați au cunoștințele necesare pentru a naviga cu succes prin această terminologie și pentru a asigura coerența și exactitatea informațiilor. Abrevierile, formulele, termenii medicali sunt extrem de specializați și nu admit loc pentru interpretare sau eroare. Lingviștii profesioniști din domeniul medical înțeleg terminologia și contextul specific, evitând astfel confuzia și ambiguitatea.
 • Siguranța pacienților. Realizarea unor traduceri medicale incorecte poate avea consecințe grave asupra sănătății pacienților. Un termen greșit sau o interpretare neadecvată a unui diagnostic poate duce la tratamente ineficiente sau chiar la complicații severe. De exemplu, un medicament important poate fi prescris în doza greșită din cauza unei traduceri medicale inexacte a instrucțiunilor. De la rezultate de laborator până la prospectele medicale, traducătorii specializați trebuie să fie atenți la fiecare detaliu pentru a evita interpretările greșite.
 • Conformitatea reglementărilor. În multe țări, traducerile medicale trebuie să fie conforme cu reglementările specifice în domeniul medical. Traducătorii specializați cunosc aceste cerințe și pot localiza traducerile pentru a se potrivi standardelor locale.
 • Prevenirea stigmatizării și a erorilor culturale. În plus față de terminologia medicală, traducătorii specializați în domeniul medical trebuie să fie conștienți și de aspectele culturale implicate în comunicarea medicală. Practicile și convingerile culturale pot influența percepția și acceptarea îngrijirii medicale. Anumite cuvinte sau concepte legate de sănătate pot avea conotații culturale diferite. Traducătorii specializați înțeleg aceste sensibilități și pot găsi echivalente adecvate pentru a evita stigmatizarea sau înțelegeri greșite.
 • Documente complexe. Serviciile de traduceri medicale nu se limitează doar la texte generale. Ele includ adesea documente precum fișe medicale, studii clinice, ghiduri de tratament și articole științifice. Traducătorii specializați au experiența necesară pentru a face față acestor materiale complexe, iar managerii de proiect pot gestiona cu succes studii clinice și rapoarte de validare lingvistică a diverselor chestionare aplicate pacienților.
 • Comunicarea în diverse contexte. Traducătorii specializați în medicină pot lucra într-o gamă largă de contexte, de la colaborări internaționale în cercetare medicală până la traduceri pentru pacienți și familii provenind din culturi diferite. Interpreții noștri specializați în domeniul medical fac posibil actul medical și comunicarea dintre un medic și un pacient nevorbitori ai aceleași limbi. Serviciile de interpretariat sunt un real suport pentru ambele părți, fie prin prezența fizică a interpretului în cabinetul medicului, fie prin interpretariat telefonic sau RSI.

Serviciile de traduceri medicale și serviciile de interpretariat medical reprezintă o verigă crucială în fluxul global de informații medicale. Translator este un birou de traduceri care se asigură că pacienții, profesioniștii din domeniul sănătății și cercetătorii pot comunica și colabora în mod eficient și precis, fără a compromite siguranța și calitatea asistenței medicale. Alegerea unui traducător sau interpret specializat în medicină poate avea un impact semnificativ asupra sănătății și bunăstării generale a populației.

Investiția în servicii de traduceri medicale de calitate

este esențială pentru asigurarea îngrijirii optime a pacienților în întreaga lume, așa că nu ezitați să ne contactați.
Importanța serviciilor de traduceri tehnice realizate de nativi

Într-o lume dominată de tehnologie, serviciile de traduceri tehnice de calitate au devenit esențiale pentru a facilita comunicarea eficientă între companii, industrii și culturi diverse.

Un birou de traduceri care are în portofoliu traducători nativi de pe cele 6 continente poate asigura traduceri specializate în care terminologia specifică și jargonul tehnic sunt transmise corect într-o limbă străină. La Translator, serviciile de traduceri tehnice implică conținut specializat în domenii precum IT, industrie grea, automotive, metalurgie, inginerie civilă, construcții, robotică, electronică și telecomunicații. Aceste industrii folosesc terminologie complexă și detaliată, care trebuie înțeleasă și transmisă cu precizie pentru a asigura integritatea informației. Gestionarea profesionistă a terminologiei agreate de client și orchestrarea memoriilor de traducere create în 20 de ani de comunicare apropiată cu inginerii din companiile pe care le deservim, echipele de traducători dedicați și procesul de lucru complex administrat de managerii acestui birou de traduceri ne-au adus încrederea partenerilor noștri și a departamentelor tehnice din cadrul marilor companii.

Expertiza traducătorilor nativi intervine prin cunoașterea jargonului tehnic, a subtilităților culturale și adaptarea la publicul țintă, de la specialiști în domeniu la utilizatori finali.

De multe ori traducerea conținutului tehnic al manualelor, instrucțiunilor de lucru, al procedurilor de punere în funcțiune, al fișelor tehnice și al datelor tehnice de securitate necesită procesarea și editarea grafică a schemelor, a imaginilor, graficelor și a diverselor formate .pdf, .idml, .autocad, pe care graficienii și specialiștii noștri DTP le pregătesc pentru traducere sau pentru tipar.

Broșurile și materialele de prezentare pentru diverse software-uri, utilaje, mașini, aparate și instrumente implică adaptare de text și limbaj marketing. Un traducător nativ are capacitatea de a adapta tonul și stilul în funcție de elementele de identitate ale companiei și în funcție de audiența vizată. Traducerile tehnice devin astfel accesibile și relevante pentru fiecare grup țintă.

Training-urile și cursurile de formare sau protecția muncii conțin limbaj de specialitate și un jargon tehnic specific companiei dumneavoastră. Intervenția unui translator specializat în cazul unei audiențe multilingve este soluția potrivită pentru a reda mesajul care se dorește transmis. Translatorii noștri se deplasează pe șantier sau în fabrică pentru a intermedia astfel de comunicări și pentru a se asigura că instructajele își ating scopul.

Serviciile de traducere e-learning într-o gamă largă de combinații lingvistice sunt o alternativă mai puțin costisitoare la prezența translatorului în fabrică. Acestea sunt corelate cu serviciile de traducere video pentru o redare cât mai atractivă a mesajului în limba țintă a audienței vizate de dumneavoastră.

Lumea tehnologică evoluează rapid, aducând noi termeni și concepte în domenii precum informatică, telecomunicații și inginerie. Traducătorii nativi sunt, de obicei, mai bine echipați pentru a face față acestei schimbări continue, având acces la resurse actualizate și fiind mai susceptibili să își mențină abilitățile lingvistice și tehnice la zi.

Nu ezitați să ne contactați!

Căutați un birou de traduceri în care un traducător nativ adaugă un nivel suplimentar de precizie, claritate și adaptabilitate la mesajul transmis?
Serviciile de traduceri juridice în comunicarea profesională

Serviciile de traduceri juridice joacă un rol esențial în asigurarea comunicării clare, precise și conforme cu legile în contextul globalizării.

Angajarea unui birou de traduceri cu traducători profesioniști cu expertiză juridică este alegerea potrivită pentru a evita ambiguitățile, erorile și interpretările greșite care pot avea consecințe semnificative în domeniul legal. Investiția în servicii de traduceri juridice contribuie la garantarea protecției legale și a integrității informațiilor în contextul complex al relațiilor internaționale.

Echipa noastră de manageri de proiect dedicați domeniului juridic și traducători cu studii juridice asigură

 • Expertiza în terminologie juridică. Terminologia juridică este complexă și specifică, variind de la o țară la alta. Documentația pentru licitații, actele administrative ale firmei, contractele, actele notariale, sentințele judecătorești, rapoartele judiciare, legislația în vigoare necesită traduceri juridice precise și riguroase pentru a păstra integritatea și redarea corectă a conținutului prin echivalarea terminologiei specifice din limba sursă cu cea din limba țintă. Ca orice altă traducere specializată, traducerea juridică presupune expertiză terminologică, cunoștințe de specialitate temeinice și cunoașterea regulilor și a convențiilor impuse de standardele profesiei de traducător.
 • Certificarea și legalizarea traducerii. Majoritatea actelor cu specific juridic se solicită într-un format autorizat de către un traducător certificat de către Ministerul Justiției sau într-o formă autentică care presupune intervenția unui notar public. Translator este un birou de traduceri care asigură servicii de traduceri legalizate și traduceri autorizate, cu posibilitatea aplicării Apostilei de la Haga.
 • Respectarea legilor și a standardelor locale. Diferite jurisdicții au legi și standarde specifice care trebuie respectate în documentele juridice. Un birou de traduceri autorizat și traducătorii nativi cunosc aceste reguli și pot adapta traducerile astfel încât să se potrivească cerințelor juridice locale.
 • Confidențialitate și integritate. Documentele juridice pot conține informații sensibile și confidențiale. Translator este un birou de traduceri cu o politică clară privind protecția datelor cu caracter personal și păstrarea secretului profesional. Traducătorii și managerii noștri de proiect sunt instruiți în acest sens, semnează contracte ferme și se obligă să respecte confidențialitatea și integritatea documentelor clienților noștri, asigurându-se că acestea nu sunt dezvăluite sau compromise în niciun fel.
 • Expertiză legală și actualizare continuă. Legile și reglementările se schimbă constant, iar un birou de traduceri trebuie să fie la curent cu evoluția legislativă din țările relevante. Experiența și cunoștințele legale ne permit să oferim servicii de traducere documente în conformitate cu ultimele modificări și să ne asigurăm că traducerile și formatul acestora sunt în concordanță cu cerințele actuale.
 • Interpretariat consecutiv. La solicitarea tribunalelor și a curților de apel sau la solicitarea notarilor, a comisarilor de poliție și a avocaților reprezentanți ai unor persoane juridice sau fizice, translatorii noștri autorizați se deplasează în cadrul jurisdicției din care fac parte pentru a-și aduce susținerea în cadrul proceselor, interogatoriilor sau pentru alte demersuri juridice care presupun prezența unui traducător autorizat. Serviciul de interpretariat telefonic este o soluție potrivită în diverse situații în care intervenția unui interpret este urgentă sau acolo unde în jurisdicția respectivă nu se află niciun translator disponibil pentru a participa fizic la un eveniment de natură juridică.

Nu ezitați să ne contactați

în cazul în care aveți nevoie de traduceri juridice sau de consiliere privind traducerea documentelor și a actelor dumneavoastră.
Serviciile de traduceri financiare și comerciale pentru multinaționale și afacerile internaționale

La Translator, ne asigurăm că serviciile de traduceri financiare și traduceri comerciale adaugă valoare afacerilor dumneavoastră prin transmiterea unor mesaje și documente financiare și comerciale transpuse cu precizie, claritate și adecvare în limba țintă și contextul fiscal vizat. Pentru succesul pe piața globală, angajarea unor traducători specializați în domeniul financiar și comercial este esențială pentru a depăși barierele lingvistice și pentru a facilita relațiile comerciale durabile.

Ca birou de traduceri cu o activitate strâns corelată cu diverse departamente ale multinaționalelor cu filiale în diverse țări, Translator srl gestionează documente fiscale, bilanțuri contabile, rapoarte financiare, rapoarte de audit, contracte de achiziții, certificate și caziere fiscale și întreaga terminologie specifică specializată în diverse combinații lingvistice, păstrând formatul în care acestea sunt emise și certificând traducerile acolo unde legislația impune.

Traducătorii noștri profesioniști specializați în acest domeniu asigură:

 • Precizie terminologică. Limbajul financiar – contabil este alcătuit dintr-o gamă restrânsă de termeni specializați pe care îi traducem coerent și corect în limba țintă, având ca suport glosare terminologice validate de marile companii financiare și de departamentele contabile ale diverselor filiale.
 • Adaptare la standardele locale. Fiecare țară are propriile sale standarde și reguli în ceea ce privește raportarea financiară și comercială. Traducătorii specializați sunt familiarizați cu aceste reguli și sunt capabili să adapteze traducerile pentru a se conforma standardelor locale, asigurându-se astfel că informațiile sunt prezentate într-un mod relevant și legal.
 • Interpretare corectă a cifrelor și a datelor. Traducerile financiare implică deseori interpretarea cifrelor, datelor și rapoartelor financiare. Orice eroare în traducere poate duce la interpretări greșite ale situației financiare sau ale performanței unei companii. Traducătorii specializați în acest domeniu sunt instruiți să manipuleze cifrele cu precizie, asigurându-se că informațiile rămân nealterate.
 • Transparență și parteneriate reușite. În lumea afacerilor, înțelegerea clară a informațiilor financiare și comerciale este esențială pentru luarea deciziilor informate. Traducerile financiare și comerciale adecvate contribuie la transparență și la o comunicare eficientă între părțile implicate, inclusiv între companii, investitori și autorități de reglementare.
 • Confidențialitate. Documentele fiscale și contractele comerciale conțin informații sensibile și confidențiale. Translator este un birou de traduceri în care traducătorii și managerii noștri de proiect respectă o politică clară privind protecția datelor cu caracter personal și păstrarea secretului profesional.
 • Negocieri și parteneriate reușite. Traducerile comerciale permit companiilor să-și prezinte ofertele și propunerile într-un mod clar și atrăgător pentru potențialii parteneri sau clienți străini. Aceste traduceri joacă un rol important în câștigarea încrederii și în stabilirea relațiilor de afaceri de succes. Translatorii specializați din acest birou de traduceri vă susțin în demersurile comerciale sau în fața Registrului Comerțului cu servicii de interpretariat care vă facilitează comunicarea cu partenerul extern sau vă oferă posibilitatea de a depunse documente sub forma unei traduceri autorizate.

Pentru traducere documente fiscale și traduceri specializate din domeniul comercial, vă rugăm să ne contactați!

Transpunerea cuvintelor în artă: importanța traducerilor creative în marketing și publicitate

Suntem un birou de traduceri cu traducători specializați în marketing și publicitate, copywriteri și creatori de conținut, majoritatea traducători nativi creativi care localizează cu succes elementele de identitate ale companiei dumneavoastră, jargonul intern și mesajele publicitare. Serviciile de traduceri marketing sunt un pachet compus din traducere documente, sloganuri, spoturi publicitare, broșuri, comunicate de presă și prezentări de produs la care se adaugă serviciile de adaptare text și servicii de traducere video și subtitrare. Mesajul trebuie să rămână autentic și captivant pentru publicul țintă. Abilitățile de adaptare, copywriting, discernământ cultural și încredere în colaborare sunt elemente cheie pentru clienții noștri de top din în acest domeniu și pentru departamentele marketing ale marilor companii.

Prin discernământ, încredere în profesioniști și o abordare creativă, companiile pot transforma mesajele lor în instrumente puternice de persuasiune și conexiune, conducând la succesul și dezvoltarea globală.

La Translator, vă asigurăm:

 • Adaptarea textului și storytelling. În domeniul marketingului și al creativității, storytelling-ul este adesea folosit pentru a crea conexiuni emoționale cu publicul. Traducătorii nativi specializați în acest domeniu sunt în măsură să rețină acea nuanță emoțională și să o transpună într-o altă limbă. Ei sunt sensibili la culturile și la semnificațiile asociate cu anumite cuvinte sau concepte, astfel încât povestea să rămână autentică și captivantă pentru publicul țintă.
 • Copywriting și mesajul cu impact. Serviciile de copywriting joacă un rol esențial în convingerea și inspirarea audienței. Traducătorii specializați în marketing posedă abilități solide de copywriting în limbile țintă, astfel încât mesajul să rămână persuasiv și atrăgător. Ei trebuie să găsească echivalente creative pentru jocurile de cuvinte, expresiile idiomatice și elementele de stil care pot varia de la o limbă la alta. Copywriting-ul este arta și știința de a crea texte persuasive care atrag și conving publicul să acționeze. În timpul traducerii și adaptării, traducătorii și copywriterii trebuie să păstreze esența persuasiunii și să creeze texte captivante care să funcționeze în cultura țintă.
 • Discernământ cultural. Traducătorii creativi manifestă un discernământ subtil în adaptarea textelor la cultura țintă. Aspectele culturale, umorul și sensibilitățile pot varia semnificativ de la o regiune la alta. Un traducător cu discernământ cultural poate să ajusteze cuvintele astfel încât să se potrivească cu normele și valorile culturale, fără a compromite mesajul central.
 • Menținerea viziunii și a elementelor de marcă. Prin adaptarea și traducerea textelor creative, companiile pot construi o imagine de marcă globală coerentă și puternică. Mesajele corect adaptate ajută la conectarea cu publicul țintă din diferite culturi, ceea ce duce la încredere, loialitate și creșterea afacerii. Colaborarea extinsă cu un birou de traduceri de încredere cum este Translator srl este crucială pentru asigurarea calității și coerenței în traducerile și adaptarea textelor creative. Puteți avea încredere în experiența și cunoștințele traducătorilor și managerilor noștri de proiect care înțeleg și împărtășesc valorile și misiunea partenerilor de afaceri și le cunosc în amănunt cultura organizațională și elementele de identitate de marcă – elemente cheie pentru obținerea rezultatelor dorite și pentru menținerea viziunii inițiale a campaniei de marketing.

Adaptarea și traducerea textelor creative în marketing nu este doar o necesitate, ci și o oportunitate de a ajunge la noi piețe și de a construi relații solide cu clienții din întreaga lume.

Dacă aveți nevoie de un birou de traduceri cu un vast portofoliu de traduceri creative, vă rugăm să ne contactați!

WhatsApp Icon
Phone Icon