Traducere

T Only

Traducerea unor texte cu limbaj comun, efectuată de un singur traducător, destinată comunicării informaţiilor generale, comunicărilor din mediul business, e-mailuri, documente interne, texte care nu au o importanţă decisivă pentru afaceri, traduceri utile dacă se adresează în primul rând schimbului de informaţii şi nu publicării.
În această categorie intră şi traducerile autorizate pentru acte administrative sau documente tip, pentru care vă oferim și SERVICII DE LEGALIZARE și APOSTILARE A DOCUMENTELOR TRADUSE.

TE - Traducere și editare (revizie)

Traducere de texte specializate, din diverse domenii de activitate (tehnic, financiar, bancar, medical, juridic), efectuată de echipe alcătuite din traducători cu experienţă relevantă în domeniul traducerilor profesionale, revizori şi specialiști terminologi, după caz, în funcție de specificațiile proiectului.
Consultarea clientului în fiecare etapă şi serviciul complet de management al proiectului vin în completarea procedurilor de asigurare a calităţii traducerii.
Recomandăm acest tip de serviciu care se conformează cerințelor standardului EU ISO 17100 dacă aveţi în vedere acurateţea traducerilor comandate.

Este potrivit pentru documentaţia tehnică, documentele de afaceri, manuale de utilizare, proceduri de lucru, cursuri și instructaje, caiete de sarcini, documentație pentru licitații, rapoarte financiare, studii geotehnice, buletine medicale, contracte, oferte etc., pentru care unitatea terminologică, respectarea limbajului specific, corectitudinea şi claritatea sunt importante.

TEP – Traducere, revizie și corectură finală (proofreading)

Procesul de traducere standard TE aplicat oricărui proiect de traducere se poate adapta prin metode de lucru și procese complexe solicitărilor și specificațiilor clienților noștri pentru ca produsul final să se încadreze în rigorile și bugetul oricărui tip de proiect. Când ne întâlnim cu provocarea unui proiect specific ne asigurăm că echipa care preia proiectul este cea mai potrivită pentru o astfel de sarcină și că, la final, clientul va fi mulțumit de calitatea traducerii solicitate. Procesul de traducere se desfășoară în trei etape: traducere, revizie și corectură finală.
Mai întâi, textul este tradus de către un traducător specializat a cărui expertiză asigură o traducere corectă și o terminologie specifică domeniului. Următorul pas este revizia textului. Procesul de revizie implică compararea textului sursă cu rezultatul traducerii și asigură acuratețea terminologică și gramaticală a traducerii, claritatea mesajului și păstrarea sensului și a nuanțelor culturale ale textului sursă. Această versiune finală este parcursă de un al treilea profesionist care se asigură că sintaxa, stilistica și prezentarea generală a conținutului se ridică la standardul solicitat. Proofreader-ul nu folosește textul sursă ca referință. Acesta se raportează doar la textul țintă în căutarea eventualelor erori de gramatică, punctuație și scriere și se asigură că rezultatul traducerii este cursiv, încadrat corect și că layout-ul este similar celui inițial. Scopul este obținerea unui text impecabil. Pe lângă serviciile de corectură lingvistică efectuate de traducători specializați, oferim și servicii de revizie și corectură terminologică efectuate de profesioniști specialiști din diverse domenii (medici, farmaciști, avocați, ingineri, specialiști marketing).
Prin parcurgerea tuturor acestor etape (traducere, revizie și corectură finală) și prin implicarea echipei potrivite de specialiști puteți fi siguri că rezultatul procesului de traducere este de înaltă calitate.
Localizarea lingvistică este un proces complex de traducere care presupune adaptarea culturală și lingvistică a textului tradus în funcție de specificul unei țări, al unei regiuni sau al unui grup țintă. Localizarea se face pe regiuni sau țări în care se vorbește aceeași limbă, dar în dialecte diferite. Alegerea termenilor și a expresiilor, a structurilor gramaticale și a modului de scriere se bazează pe specificul limbii vorbite în acele regiuni, astfel încât mesajul să se adapteze nivelului de înțelegere local.

Localizare

Procesul de localizare include adaptarea grafică, adoptarea monedei locale, utilizarea formatului adecvat pentru exprimarea datei și a orei, a formatului adreselor și numerelor de telefon, respectarea tradiției și a obiceiurilor locale, a formulelor de adresare s.a.m.d. Procesul de localizare este relaționat cu traducerea de software, jocuri video și site-uri web. De asemenea, acest serviciu asigură respectarea modului de transmitere a mesajelor specifice în stilul companiei dumneavoastră, relevanța documentelor de marketing și publicitate și eficiența materialelor de vânzare, buletine informative/newsletter. Acest serviciu include traducerea, revizia şi serviciile de editare, folosind traducători şi revizori de specialitate, în speță traducători nativi care locuiesc în regiunea ţintă, cu vastă experienţă în domeniul traducerilor profesionale. Puteţi fi sigur că mesajul şi stilul companiei dumneavoastră va fi redat corect în traducere, în contextul adaptării la specificul local.

Subtitrare

Subtitrarea este procesul de transpunere a unui material audiovizual (film, reclamă, prezentare de produse sau servicii, teleconferință, întâlnire de afaceri, discuție, interviu, discurs, seminar, curs, atelier de lucru, program TV, documentar) într-o altă limbă, păstrând sensul și autenticitatea mesajului audiovizual.
Traducere audio/video: serviciu de traducere a conținutului audio dintr-un material audiovizual.
Sincronizare: serviciu de adaptare a unei traduceri efectuate după conținutul unui material audiovizual și organizarea acesteia pe subtitluri sincronizate.
Subtitrare: serviciu de traducere, adaptare și sincronizare a conținutului unui material audiovizual.

Echipa noastră formată din subtitrori profesioniști, subtitrori-corectori și tehnicieni vin în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră pentru realizarea unui proiect de calitate.
* Vă stăm la dispoziție și pentru servicii de voice-over sau dublaj, la cerere.

Serviciile DTP (prelucrare grafică) sunt serviciile de prelucrare și procesare care asigură integrarea grafică de text şi imagine cu ajutorul unui software specific. Echipa noastră de specialiști lucrează cu programe dedicate prelucrării DTP (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, QuarkXpress, Corel Draw, AutoCAD). Serviciile DTP se adresează documentelor complexe care includ imagini, texte sau grafică, respectiv: fişe și desene tehnice, manuale tehnice, reviste, cataloage de prezentare, cărţi și broşuri. Documentul tradus vă va fi predat, cu siguranță, în aceeași formă în care a fost primit.

DTP (Prelucrare grafică)

Post-editarea traducerii automate

Examinarea și corectarea textului produs de un sistem de traducere automată sau semiautomată (mașină de tradus, memorie de traducere) pentru a ne asigura că acesta respectă regulile de gramatică, de punctuație și de scriere și că păstrează sensul textului sursă.
Post-editare totală: tehnică de traducere prin care traducătorul uman intervine asupra rezultatului traducerii automate neurale și obține un produs lingvistic comparabil cu o traducere umană.
Post-editare ușoară: tehnică de traducere în urma căreia se obține un text inteligibil prin intervenția traducătorului uman care corectează doar cele mai severe erori.

Bazându-ne pe o experienţă importantă în participarea la conferinţe, congrese interne şi internaţionale, seminarii sau întâlniri de afaceri, dorim să fim alături de dumneavoastră prin organizarea diferitelor evenimente business on site sau online:

  • Conferințe
  • Congrese
  • Seminarii
  • Team Building și Training-uri
  • Lansări de produse și servicii

Servicii de interpretariat și organizare de evenimente business

Pentru evenimentele cu participare internaţională pe care le organizăm asigurăm serviciile de interpretariat şi aparatura tehnică necesară, servicii de catering, servicii IT, cea mai potrivită locaţie, cu alte cuvinte, organizarea completă a evenimentului. Schimbările recente aduse stilului nostru de viață au influențat și modul în care organizăm aceste evenimente. Multe dintre acestea se desfășoară online, iar noi venim în sprijinul clienților noștri cu platforme dedicate acestui serviciu care facilitează întreaga organizare a  unui astfel de eveniment aducând la pachet serviciile de interpretariat profesionist la distanță și asistența tehnică necesară unor astfel de servicii. Serviciile de interpretariat se limitează exclusiv la comunicarea orală: este vorba de redarea unui mesaj dintr-o limbă în alta, în mod natural și fluent, adoptând modul de prezentare, tonul și convingerile oratorului.

Serviciile de interpretare consecutivă se adresează unui număr restrâns de interlocutori. Interpretul li se adresează în mod direct, fără a fi necesară utilizarea unor echipamente tehnice speciale. Interpretul stă între participanți, ascultă intervențiile și le redă, după încheierea acestora, într-o altă limbă, în general cu ajutorul notițelor luate. În practică, această formă de interpretariat își găsește utilitatea în anumite tipuri de reuniuni, cum ar fi cele foarte tehnice, dejunurile de lucru, negocierile, reuniunile cu un număr mic de participanți, vizitele pe teren, asistență în tribunal, la Registrul Comerțului, în fața ofițerului de stare civilă sau la notar, în vederea semnării actelor notariale. 

Serviciile de interpretare simultană se adresează unui număr mare de interlocutori, prin utilizarea unor echipamente tehnice speciale, în prezența unui tehnician de sunet. Interpreții lucrează în echipă, într-o cabină izolată fonic. În sală, oratorul vorbește la microfon, interpretul recepționează sunetul prin intermediul căștilor și redă mesajul aproape simultan tot prin microfon. Această formă de interpretariat se recomandă în cazul evenimentelor ample şi publice, precum conferinţe, congrese, simpozioane, cursuri de formare cu lectori străini
 
Serviciile de interpretariat simultan la distanță, cunoscute ca RSI, sunt utile în cazul evenimentelor  online și s-au dezvoltat în lumina schimbărilor recente care ne-au marcat viețile și mediile de lucru. Ne-am obișnuit cu toții să lucrăm de la distanță și organizăm online evenimente, conferințe, întâlniri de afaceri, cursuri și team building-uri. Atât pentru evenimente simple cu participare redusă, cât și pentru evenimente complexe și de amploare, aveți nevoie doar de o platformă dedicată serviciilor de interpretariat simultan la distanță și de echipa noastră experimentată și bine instruită de interpreți care să vă asiste online în cadrul unor astfel de evenimente. Cu tehnologia și platforma potrivită putem organiza orice eveniment fără a fi nevoie de prezența fizică a interpreților sau a participanților, fără costuri suplimentare legate de transport și cazare și cu organizare în timp record. 
 
Serviciile de interpretariat telefonic sunt deseori asociate cu interpretariatul consecutiv și au în vedere o convorbire între doi participanți a căror comunicare este facilitată de un interpret. Acest tip de interpretariat este solicitat în special de către instituțiile statului în țări precum SUA, Regatul Unit, Noua Zeelandă sau Australia. Entitățile guvernamentale și sistemul de sănătate apelează la aceste servicii pentru a ușura comunicarea și pentru a-i ajuta pe cetățenii străini să se adrese autorităților locale. Un astfel de interpret intervine în diverse domenii, de la cel medical la cel financiar-bancar, fiind contactat de către serviciile sociale, spitale, bănci sau instituții guvernamentale. Le punem la dispoziție clienților noștri serviciile unor interpreți cu experiență relevantă în interpretariat telefonic, profesioniști instruiți și familiarizați cu acest mod de lucru.  
Translator SRL