Politica de Confidențialitate

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale grupului TRANSLATOR în calitatea sa de operator de date cu caracter personal. Contactați-ne dacă aveți întrebări sau probleme cu privire la utilizarea datelor dvs. personale și vă vom ajuta cu plăcere.
Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu procesarea datelor dvs. personale așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Prezenta Politică de Confidenţialitate face parte integrantă din setul de proceduri și reguli pe care TRANSLATOR le-a implementat în vederea conformării la cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Prin acceptarea banner-ului cookie din cadrul paginii de start a site-ului nostru înseamnă inclusiv faptul că aţi luat la cunoştinţă de conţinutul Politicii de Confidenţialitate, consimţind în acelaşi timp asupra prelucrării datelor cu caracter personal cu specificaţiile precizate mai jos.

TRANSLATOR poate modifica această politică de confidențialitate atunci când este necesar. În cazul introducerii unor modificări, acestea vă vor fi comunicate prin intermediul paginii web astfel încât să puteți lua la cunoștință efectiv de noile condiții privind confidențialitatea. În cazul în care continuați să utilizați funcționalitățile puse la dispoziție de către TRANSLATOR după ce ați fost informat cu privire la modificările menționate mai sus, se va presupune că sunteți de acord cu acestea, cu excepția cazurilor în care este necesar consimțământul dumneavoastră expres. Puteți printa, descărca sau păstra o copie a acestei politici de confidențialitate (și a oricărei versiuni modificate) pentru evidența dvs.

I. Informații de identificare și contact ale operatorului de date cu caracter personal

Site-ul web www.translatorsrl.com (denumit în continuare Site-ul) este administrat de către TRANSLATOR SRL din cadrul grupului TRANSLATOR.
Nr. Reg. Com.: J12/4031/2004
CUI: 16923754
Adresa: Cluj-Napoca, str. Marin Sorescu, nr.1A, ap.2, jud. Cluj
E-mail: office@translatorsrl.com
Mobil/Fix: 0731.347.148 sau 0264.439.277

II. Scopul prelucrării

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii Site-ului web pot fi prelucrate de către TRANSLATOR în scopurile enunțate mai jos, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și TRANSLATOR prin intermediul paginii web.

II.1. Navigarea pe Site-ul web. Utilizarea cookie-urilor:

Atunci când vizitați Site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe Site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe Site-ul web. Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, pentru a vă putea oferi un conținut individualizat și adaptat intereselor și preferințelor dumneavoastră. Drept urmare, în măsura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe Site-ul nostru web. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest Site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile care poate fi accesata aici.

II.2. Gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor persoanelor vizate:

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor care contactează TRANSLATOR prin intermediul Formularului de contact pus la dispoziție prin intermediul Site-ului web pentru a primi cereri și/sau solicitări de la utilizatori vor fi prelucrate în scopul menținerii contactului între părți, al gestionării utilizatorilor Site-ului web, al furnizării de servicii de asistență și consultanță pentru clienți sau utilizatori și al gestionării și soluționării oricăror cereri venite din partea utilizatorilor. Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când ne furnizați feedback cu privire la produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume, prenume, e-mail etc.), prin completarea formularului de la secțiunea Contact de pe Site-ul nostru web.

II.3. Ce date prelucrăm și din ce surse provin acestea?

Datele pe care TRANSLATOR le prelucrează ca urmare a interacțiunilor cu utilizatorul prin intermediul Site-ului nostru web provin din următoarele surse:
 • Datele furnizate de utilizatori odată cu completarea spațiilor pentru gestionarea procesului de comunicare cu acesta puse la dispoziție de TRANSLATOR, în cadrul secțiunii CONTACT;

 • TRANSLATOR poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în funcție de relația stabilită cu utilizatorul:
 • Date de identificare și de contact, respectiv nume și prenume, funcție, companie, adresa de e-mail, telefon, țara, site-ul web al companiei.
 • Alte tipuri de date: informații pe care le furnizati pe Site-ul web despre experiența dumneavoastră în utilizarea produselor și serviciilor (de exemplu, comentarii și sugestii, testimoniale sau alte informații legate de produsele distribuite de către TRANSLATOR; conținut generat de consumator, respectiv orice conținut (de exemplu, fotografii, imagini video etc.) pe care il creați și îl distribuiți pe acest site web sau indirect (de exemplu adresa IP).

 • Exclusiv în cazul în care utilizatorul paginii noastre web oferă alte tipuri de date în interacțiunile cu TRANSLATOR aceste date vor fi prelucrate de către TRANSLATOR numai dacă prelucrarea lor este necesară pentru atingerea scopului urmărit. În caz contrar, datele vor fi distruse fără să fi fost salvate anterior de către noi.

  II.4. Temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră

  TRANSLATOR prelucrează datele cu caracter personal furnizate de utilizatorii paginii sale web în conformitate cu următoarele temeiuri juridice, în funcție de tipul de date furnizate de utilizator, precum și de interacțiunile dintre utilizator și TRANSLATOR:
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind ”Navigarea pe website. Utilizarea cookie-urilor” este realizată exclusiv în temeiul consimțământului solicitat utilizatorului. – art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri privind „Contactul cu utilizatorii Site-ului web și gestionarea și tratarea cererilor și solicitărilor din partea acestora” se bazează pe gestionarea și tratarea relației dintre utilizator și TRANSLATOR, cu alte cuvinte, pe interesul legitim al TRANSLATOR în gestionarea cererii dumneavoastră, menținerea contactului între părți și, după caz, furnizarea serviciului solicitat de utilizator, executarea unei obligații legale, spre exemplu în ceea ce privește soluționarea solicitărilor de exercitare a drepturilor utilizatorilor cu privire la prelucrarea datelor lor, precum și, dacă este necesar, pe acordul care îi va fi solicitat utilizatorului. – art. 6. alin. 1 lit. c) și f) GDPR

 • TRANSLATOR informează că va prelucra date cu caracter personal în scopuri bazate pe consimțământul utilizatorului doar în cazurile în care utilizatorul și-a dat acordul pentru fiecare dintre prelucrări, prin mijloacele de obținere a consimțământului puse la dispoziție de către TRANSLATOR.

  II.5. Destinatarii datelor dumneavoastră

  Datele colectate de către TRANSLATOR prin intermediul acestui Site vor putea fi comunicate următorilor destinatari din Romania, în funcție de temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:
 • Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă din organizarea eventualelor campanii promoționale și concursuri sau atunci când TRANSLATOR este obligată în virtutea unei prevederi legale să furnizeze informații autorităților sau instituțiilor având competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității TRANSLATOR ori instanțelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor TRANSLATOR).
 • Societăților care oferă servicii de găzduire a platformei TRANSLATOR și societăților care asigură întreținerea tehnică a site-ului web,
 • Auditorilor financiari sau juridici, eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea TRANSLATOR ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții,

 • În ceea ce privește celelalte scopuri ale prelucrării datelor detaliate în prezenta politică de confidențialitate, TRANSLATOR îi informează pe utilizatori că aceste scopuri nu implică comunicarea datelor acestora de către TRANSLATOR către părți terțe.

  II.6. Timpul de păstrare a datelor dumneavoastră

  TRANSLATOR va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp este necesar pentru prestarea serviciului solicitat și/sau pentru atingerea scopului propus al prelucrării.
  Ulterior, atât timp cât utilizatorul nu și-a exercitat dreptul de ștergere, datele sale vor fi păstrate pe durata termenelor legale aplicabile în fiecare caz, în funcție de tipul de date și de scopul prelucrării.
  În orice caz, utilizatorul poate solicita informații detaliate despre termenele de păstrare a datelor aplicabile în cadrul Societății prin e-mail la adresa office@translatorsrl.com.

  II.7. Care sunt datele cu caracter personal pe care trebuie să ni le furnizați în fiecare caz?

  TRANSLATOR îi informează pe utilizatori că, atunci când datele cu caracter personal sunt colectate printr-un formular pus la dispoziție pe Site-ul nostru, va fi necesar ca utilizatorul să furnizeze cel puțin datele indicate ca fiind obligatorii în formularul respectiv. În cazul în care nu se furnizează cel puțin aceste date, considerate necesare, nu vom putea gestiona serviciul sau cererea formulată de utilizator.

  III. Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

  Utilizatorul garantează că datele furnizate sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea rezulta ca urmare a încălcării acestei obligații.
  În cazul în care utilizatorul furnizează date care aparțin unei terțe părți, acesta garantează că a informat respectiva terță parte cu privire la toate aspectele cuprinse în prezenta politică de confidențialitate și că a obținut consimțământul de a ne furniza datele acesteia în scopul prelucrării în cauză. Toate acestea trebuie să aibă loc înainte de furnizarea datelor unei terțe părți prin intermediul Site-ului nostru web.
  TRANSLATOR vă informează că pentru a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, în orice mod, prin intermediul Site-ului nostru, trebuie să aveți peste 16 ani. Utilizatorul care furnizează date către TRANSLATOR prin intermediul acestui Site declară și garantează că are peste 16 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

  IV. Măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal

  Ca răspuns la preocuparea noastră de a garanta securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, au fost adoptate nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și au fost instalate mijloacele tehnice disponibile pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului web. În orice caz, trebuie să țineți cont de faptul că măsurile de securitate pe internet nu sunt infailibile.

  V. Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

  Vă informăm că aveți dreptul de a obține o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc.
  În mod similar, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:
 • De a accesa datele dumneavoastră: Aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a rectifica datele cu caracter personal pe care le considerați inexacte și care vă privesc, și care sunt supuse prelucrării de către TRANSLATOR, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au colectate.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care vă informăm că vom păstra datele în legătură cu care ați solicitat restricționarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de TRANSLATOR către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: În anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care trebuie să continuăm să facem acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
 • De a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
 • De asemenea, vă reamintim că aveți dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați furnizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 • TRANSLATOR vă informează că vă puteți exercita drepturile asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal prin oricare dintre următoarele canale:
 • Printr-o notificare adresată societății TRANSLATOR S.R.L. cu sediu ales pentru comunicări și corespondență în Cluj-Napoca, str. Marin Sorescu, nr. 1A, ap.2, jud. Cluj. Vă rugăm ca aceasta să includă mențiunea „Protecția datelor”.
 • Printr-o solicitare adresată societății TRANSLATOR S.R.L. la adresa de e-mail office@translatorsrl.com.

 • În ambele cazuri, TRANSLATOR are dreptul, în condițiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, în cazul în care are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.

  TRANSLATOR va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu încă două luni dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

  TRANSLATOR vă informează că puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.
  Autoritatea de supraveghere:
  Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
  Sector 1, cod poștal 010336 București, Romania
  Tel: +40.318.059.211 ; +40.318.059.212
  Fax: +40.318.059.602
  www.dataprotection.ro

  Politica Cookies

  1. Ce sunt cookie-urile?

  Un cookie este un mic fragment de informații pe care un site web le solicită browserului dvs. să le stocheze pe computerul dvs., terminalul dvs. mobil sau pe alte dispozitive electronice prin care un utilizator accesează internetul, în scopul de a ajuta utilizatorul să navigheze pe site-ul web în mod eficient, să efectueze anumite funcții și să îi permită site-ului web să “rețină” acțiunile sau preferințele utilizatorului de-a lungul timpului.

  2. Cum și de ce utilizăm cookie-urile?
  2.1. Scopuri

  Site-ul nostru web utilizează cookie-urile îndeosebi în scopurile următoare:
 • pentru a reține acțiunile și preferințele individuale ale utilizatorilor;
 • pentru a asigura buna funcționare a site-ului web și a-i spori performanțele;
 • pentru a-i ajuta pe utilizatori să efectueze diverse activități fără a trebui să reintroducă informații atunci când navighează de la o pagină la alta sau când revin pe site mai târziu;
 • pentru publicitate online bazată pe comportament și pentru a afișa reclame relevante pentru ceea ce utilizatorul a căutat în trecut;
 • stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site-urile noastre si pentru a face următoarea vizită mai plăcută.

 • Nu vom utiliza cookie-uri în alte scopuri decât cele arătate în prezenta politică.

  2.2. Politica de Confidențialitate a site-ului

  Politica de Confidențialitate a site-ului are drept scop oferirea de informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin intermediul site-ului nostru web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Politica de Confidențialitate este o informare distinctă de Politica privind cookie-urile, ce conține informații cu privire la totalitatea datelor colectate prin intermediul site-ului nostru web, inclusiv prin intermediul cookie-urilor.

  Politica de Confidențialitate este ușor accesibilă pe site-ul nostru web și nu este integrată în secțiunea Termeni și Condiții. Astfel, sunt oferite informații referitoare la datele noastre de identificare, tipurile de date cu caracter personal prelucrate, scopul pentru care acestea sunt prelucrate și temeiul legal în baza căruia are loc prelucrarea, dacă datele cu caracter personal sunt divulgate și altor persoane, cu indicarea acestora dacă este cazul, informații referitoare la transferul datelor în străinătate, durata stocării datelor, securitatea datelor, consecințele în cazul exprimării refuzului cu privire la prelucrarea datelor precum și drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

  3. Cum controlăm cookie-urile?

  Majoritatea navigatoarelor web suportă cookie-uri, însă utilizatorii își pot configura browserul să le refuze și le pot șterge oricând doresc. Puteți controla și/sau șterge cookie-urile după cum doriți. Puteți șterge toate cookie-urile care sunt deja stocate pe computerul dvs. și puteți configura majoritatea navigatoarelor web să împiedice stocarea cookie-urilor. Însă, dacă veți proceda astfel, este posibil să fiți nevoit să ajustați manual anumite preferințe de fiecare dată când vizitați un site, iar anumite servicii și funcționalități este posibil să nu funcționeze.

  Puteți în orice moment modifica setările dumneavoastră cookie făcând clic pe acest link. Însă, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți accesa în întregime sau parțial site-ul nostru, deoarece unele cookie-uri pot fi strict necesare pentru funcționarea site-ului web.

  4. Ce cookie-uri utilizăm pe acest site web?

  4.1. Cookie-uri strict necesare de care este nevoie pentru buna funcționare și operare a site-ului nostru web. Printre acestea se numără, de exemplu, cookie-uri care vă permit să vă autentificați în zone securizate ale site-ului nostru web și care sunt necesare pentru administrarea sistemului și pentru prevenirea activităților frauduloase.
  4.2. Cookie-uri analitice/de performanță care ne permit să recunoaștem și să numărăm vizitatorii și să aflăm modalitățile în care vizitatorii navighează pe site-ul nostru web. Acest tip de cookie-uri ne ajută să perfecționăm experiența de navigare a utilizatorilor pe site-ul nostru web, astfel încât aceștia să poată găsi mai ușor informațiile pe care le caută.
  4.3. Cookie-uri de funcționalitate care sunt utilizate pentru a recunoaște pe utilizatorii care revin pe site-ul nostru web. Aceste cookie-uri ne ajută să personalizăm conținutului site-ului nostru web pentru dvs. și să ne amintim preferințele dvs. (de exemplu, cookie-uri care amintesc conținutul pe care l-ați vizitat anterior pe acest site sau adresa de mail și parola furnizate în timpul unei vizite anterioare pe acest site). Prin urmare, utilizarea Cookie-urilor funcționale ne permite să vă oferim conținut adaptat intereselor dumneavoastră, nemaifiind necesară o nouă înregistrare sau să introduceți din nou anumite informații în formularele de înregistrare atunci când vă întoarceți pe acest site web.
  4.4. Cookie-uri de direcționare și publicitate care înregistrează vizita dvs. pe site-ul nostru web, paginile pe care le-ați vizualizat, articolele pe care le-ați vizualizat și link-urile pe care le-ați urmat. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a face ca publicitatea afișată pe site-ul nostru web să fie mai relevantă în raport cu interesele dvs., pe care le-am identificat în baza paginilor/link-urilor vizitate și articolelor citite. În acest scop, este posibil să partajăm aceste informații și cu terțe părți terțe părți pe care le folosim pentru diferite servicii (de exemplu, analiza sau publicitate de site web).
  4.5. Web beacons care sunt utilizați de obicei în combinație cu cookie-urile pentru urmărirea e-mail-urilor trimise către dumneavoastră și etichetarea paginilor în scopul analizelor web. Web beacons (de asemenea, cunoscut sub numele de „bug-uri web”) sunt șiruri mici de cod care oferă o metodă de livra o imagine grafică pe o pagină web sau într-un mesaj de e-mail cu scopul de a transfera date înapoi la noi. Informațiile colectate prin intermediul web beacon-uri pot include unele dintre informațiile descrise în secțiunea Adresa IP de mai sus, precum și informații despre modul în care un utilizator răspunde la o campanie de e-mail (de exemplu, timpul în care un e-mail este deschis, unde intră utilizatorul din acel e-mail, etc.). Noi folosim informațiile Web Beacons pentru diverse scopuri, inclusiv, dar nu limitat la raportarea traficului pe site, numărul vizitatorilor unici, de publicitate și de audit de e-mail și raportare, precum și personalizare.
  Translator SRL