A new world

Do you like this article?

Dragoș Grasu

Dragoș Grasu

Bărbat ajuns la maturitate, manager, leader, inițiator, ardelean prin adopție, cetățean al Noului Pământ. Iubitor de povești serioase, de "povești cu pești" și de comunicare autentică. Și de viață. Și de oameni. Și de Tot ce este.
Translator SRL

Keep up with our news and articles